logo

Information

Styrelsen - 2021/2022

Ordförande: Patrick Thur
Sekreterare: Albert Klein
Kassör: Leif Josefsson
Ledamot: Jens Ekman och Albert Klein
Domaransvariga: Leif Josefsson och Ulf Eriksson
Utbildningsansvarig: Jens Ekman, Ellen Svensson
Ungdomsansvarig: Jens Ekman
Medieansvarig: Emma Eriksson och Albert Klein
Tävlingskommitté: Patrick Thur, Leif Josefsson och Kim Larsson
Antidopingansvarig: Patrik Karlsson
Valberedningen: Ordförande Patrik Karlsson, ledamot Björn Ahlberg
Revisorer: Björn Ahlberg och Morgan Nilsson